Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

  • XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

    Với bề dày kinh nghiệm của Công ty mẹ cùng năng lực của các Công ty con, hàng năm, LICOGI có thể huy động đủ nguồn lực để thi công xây lắp các hạng mục dân dụng, công nghiệp và hạ tầng lên đến trên 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng hoàn toàn đảm bảo được sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng ở mức cao trong ngành

    04 Tháng 10, 2018 Xem chi tiết