Xây dựng công trình DD

  • Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Thành Phố Cần Thơ

    Lễ ký kết quy chế phối hợpTổng liên đoàn Lao động Việt nam và Liên danh Tổng công ty LICOGI – Công ty Cổ phân TERRA GOLD Việt Nam tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Thành Phố Cần Thơ

  • Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Tỉnh Vĩnh Long

    Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và Liên danh Tổng công ty LICOGI – Công ty Cổ phân TERRA GOLD Việt Nam tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn Tỉnh Vĩnh Long

  • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

    Tiếp nối truyền thống “cánh chim đầu đàn” trong lĩnh vực thi công xây lắp và xử lý nền móng công trình, thời gian qua, LICOGI đã đẩy mạnh công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở mức khá cao so với mặt bằng các doanh nghiệp cùng ngành.

tin nổi bật