Tuyển dụng

 • Tuyển dụng Thanh tra Pháp chế

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như: Thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, bất động sản... Đặc biệt LICOGI có đội ngũ chuyên sâu và năng lực vượt trội về thi công nền móng, thi công các công trình hạ tầng, công trình ngầm. Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân sự làm công tác chuyên môn tại Phòng Thanh tra Pháp chế Tổng công ty LICOGI - CTCP, cụ thể như sau:

  16 ThГЎng 02, 2022 Xem chi tiết
 • Tuyển dụng Kỹ sư trắc địa, kỹ sư xây dựng

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như: Thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, bất động sản... Đặc biệt LICOGI có đội ngũ chuyên sâu và năng lực vượt trội về thi công nền móng, thi công các công trình hạ tầng, công trình ngầm. Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 03 kỹ sư (01 Kỹ sư Trắc địa, 02 Kỹ sư Xây dựng) làm việc tại các dự án của Tổng công ty LICOGI - CTCP, cụ thể như sau:

  10 ThГЎng 01, 2022 Xem chi tiết
 • Tuyển dụng chuyên viên Kế toán

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, kinh doanh bất động sản

  19 ThГЎng 02, 2020 Xem chi tiết
 • Kỹ thuật hiện trường

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như:

  28 ThГЎng 11, 2018 Xem chi tiết
 • TP Kinh tế kế hoạch và Kiểm toán nội bộ

               Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như:

  19 ThГЎng 10, 2018 Xem chi tiết