Tuyển dụng

 • Thông báo tuyển dụng 02 Kỹ sư máy xây dựng

  Quản lý số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật xe máy thiết bị tại ban điều hành, ban quản lý dự án, các đội, công trình.
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ AN TOÀN

  Lập kế hoạch và/hoặc kiểm tra, rà soát kế hoạch về ATVSLĐ của các đơn vị thi công, các BĐH/BCH thi công công trình do Tổng công ty thực hiện;
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

  Triển khai khảo sát hiện trạng, lập cơ sở dữ liệu để biện pháp thi công, rà soát khối lượng công việc liên quan tại các công trình, dự án Tổng công ty tham gia đấu thầu hoặc là Chủ đầu tư;
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

  Triển khai lập biện pháp và tổ chức thi công công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn; kiểm tra, bóc tách nội dung và khối lượng công việc tại các công trình, dự án của Tổng công ty tham gia đấu thầu hoặc làm Chủ đầu tư;
 • Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế kế hoạch

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, kinh doanh bất động sản...
 • Tuyển dụng Thanh tra Pháp chế

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như: Thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, bất động sản... Đặc biệt LICOGI có đội ngũ chuyên sâu và năng lực vượt trội về thi công nền móng, thi công các công trình hạ tầng, công trình ngầm. Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân sự làm công tác chuyên môn tại Phòng Thanh tra Pháp chế Tổng công ty LICOGI - CTCP, cụ thể như sau:

 • Tuyển dụng Kỹ sư trắc địa, kỹ sư xây dựng

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như: Thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, bất động sản... Đặc biệt LICOGI có đội ngũ chuyên sâu và năng lực vượt trội về thi công nền móng, thi công các công trình hạ tầng, công trình ngầm. Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 03 kỹ sư (01 Kỹ sư Trắc địa, 02 Kỹ sư Xây dựng) làm việc tại các dự án của Tổng công ty LICOGI - CTCP, cụ thể như sau:

 • Tuyển dụng chuyên viên Kế toán

  Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, kinh doanh bất động sản

tin nổi bật