Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty LICOGI

Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty LICOGI

và triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2021.

 

          Ngày 22/01/2021 tại Tổng công ty LICOGI, Công đoàn Tổng công ty LICOGI tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng công ty LICOGI và triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2021.

  Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Chính, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI; đồng chí Nguyễn Danh Quân, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty LICOGI.

Hội nghị đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng công ty LICOGI và triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại của Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Ngọc Chính,  Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI, bổ sung vào báo cáo, phương hướng hoạt động năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tặng Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho “Đơn vị vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2020”, Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi và Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Xây dựng Licogi 2.

          Hội nghị đã chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty LICOGI nghỉ hưu và chuyển công tác.

                                                                        

 Một số hình ảnh Hội nghị

  VP Công đoàn LICOGI

tin nổi bật