Cung Quy hoạch-Hội trợ -Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Cung Quy hoạch-Hội trợ -Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm:          Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án:        Dự án Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh

                        Quảng Ninh

Quy mô dự án:  Diện tích mặt bằng 62.363 m2, diện tích xây dựng

                        20.768 m2 bao gồm hai khối (khối triển lãm - trưng

                        bày quy hoạch và khu trưng bày triển lãm ngoài

                        trời với 350 gian hàng).Tổng vốn đầu tư hơn

                        1.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư:       Ban Quản lý Đầu tư các Dự án Văn hóa Thể thao 

                        Tỉnh Quảng Ninh

Gói thầu:           Xây lắp công trình, điện nước trong nhà, hệ thống

                        HTKT ngoài nhà, phòng chống mối

Giá trị hợp đồng: 246.772.000.000 VNĐ

tin nổi bật