Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ quan Tổng công ty Licogi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-CĐTCT ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty LICOGI về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty LICOGI-CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty LICOGI và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty LICOGI-CTCP, ngày 10/5/2023 tại Tổng công ty LICOGI – CTCP, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty LICOGI-CTCP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Vũ Nguyên Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty LICOGI, Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP; đồng chí Nguyễn Đình Khải, UV BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI-CTCP.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Danh Quân, Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty LICOGI, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XI, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty LICOGI khai mạc Đại hội.  

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Công Nghị, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khoá XI; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XI. 

Đại hội cũng nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội. Đại hội thống nhất kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí đồng chí Vũ Nguyên Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP; đồng chí Nguyễn Đình Khải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI-CTCP.

 Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khoá XII ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty gồm 07 đồng chí và Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty LICOGI - CTCP lần thứ VI. Đại hội chia tay 02 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa XI, không tham gia Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XII, đã bầu đồng chí Nguyễn Công Nghị, giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Viết Trung, giữ chức vụ Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Tuấn Thao, UVBCH giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh

Đồng chí Vũ Nguyên Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đình Khải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc TCT và đồng chí Nguyễn Đình Khải, Chủ tịch CĐ TCT tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Danh Quân đồng chí Nguyễn Trọng Thanh.

Đại biểu bỏ phiếu

Tham luận tại Đại hội

    VPCĐ LICOGI

 

tin nổi bật