Đại hội Đảng Bộ Tổng công ty Licogi - CTCP

Đảng Bộ Tổng công ty Licogi - CTCP tổ chức thành công Đại Hội Đại Biểu lần XII – nhiệm kỳ 2020-2025

           

Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng Bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP được tiến hành từ ngày 08/6/2020 đến ngày 09/6/2020.

 

Quang cảnh Đại hội

          

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c: Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành Phố, cùng các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng ủy Khối. Đại biểu lãnh đạo Tổng công ty có Đ/c Đinh Việt Tùng Phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT,  Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP và sự tham gia của 56 đảng viên.

 

Đ/c Lê Văn Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành Phố phát biểu trước Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Danh Quân – Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

          

Đảng Bộ Tổng Công ty Licogi - CTCP đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đạt được về thế mạnh của Tổng công ty, tận dụng triệt để những thuận lợi, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, khai thác tốt các dự án, phát triển Tổng công ty một cách toàn diện, vững chắc với mục tiêu: “Tăng cường trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống người lao động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng”

Đ/c Phan Đức Hùng – trình bày báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội

 

         Đ/c Nguyễn Đình Khải –Báo cáo kết quả bầu cử Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

          

  Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ mới ra mắt với Đại Hội:

1. Đ/c: Nguyễn Danh Quân

2. Đ/c: Nguyễn Đình Khải

3. Đ/c: Vũ Nguyên Vũ

4. Đ/c: Lê Khắc Duy

5. Đ/c: Phan Đức Hùng

6. Đ/c: Nguyễn Anh Dũng

7. Đ/c Nguyễn Viết Trung

8. Đ/c: Nguyễn Công Nghị

9. Đ/c: Nguyễn Văn Hùng

 

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

          

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí lần XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực để xây dựng Tổng công ty LICOGI - CTCP phát triển toàn diện, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

                                                                                                                                VP-TCT

                                                                                                    

tin nổi bật