Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LICOGI - CTCP NĂM 2020

Sáng ngày 29/6/2020 tại cơ quan Tổng công ty LICOGI - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự Đại Hội có các đại biểu cấp trên, các đại biểu Đại diện phần vốn nhà nước, đại diện các đơn vị trong tổng cùng các cổ đông.

Ông Nguyễn Trọng Thanh – TP. TCCB giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc của Đại hội

Phát biểu khai mạc ông Nguyễn Trọng Thanh – TP. TCCB giới thiệu đại biểu và giới thiệu nội dung đại hội.

Báo cáo trước đại hội ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tóm tắt tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm qua và nêu ra một số định hướng phấn đấu những năm tiếp theo của Tổng công ty.

Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐTV tóm tắt tình hình hoạt động của Tổng công ty

Tiếp theo chương trình ông Phan Thanh Hải – Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo hoạt động của Tổng công ty năm vừa qua nêu những khó khăn mà tổng công ty đối mặt và đó cũng là những khó khăn chung mà các Tổng công ty đang gặp phải, đồng thời ông Phan Thanh Hải cũng nêu ra một số định hướng phấn đấu của Tổng công ty trong những năm tiếp theo

Ông Phan Thanh Hải – Tổng giám đốc Tổng công ty

đã đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu trong những năm tiếp theo

 

 

 

Ông Ưng Tiến Đỗ - Ủy viên HĐTV phát biểu một số ý kiến với hội nghị

 

Đến 12h cùng ngày, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Tin ảnh: Văn phòng TCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin nổi bật