ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng cty LICOGI - CTCP Năm 2022

Trong tình hình dịch Covid còn đang diễn biến phức tạp. Để Chung tay trong công cuộc đẩy lùi, chống dịch sáng ngày 30/6/2022, Tổng Công ty LICOGI-CTCP (mã chứng khoán LIC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trực tuyến. Dự Đại hội có các đồng chí trong BLĐ, đại diện một số cổ đông, CBCNV Tổng công ty.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

VP-TCT

tin nổi bật