Giải chạy tiếp sức CKĐA 2019

Hưởng ứng phòng trào rền luyện thân thể, thể dục thể thao; nâng cao sức khỏe của CBCNV Tổng công ty LICOGI. Ngày 09/11/219 tại Khu di tích Đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Công đoàn Tổng công ty tham gia Giải chạy tiếp sức CKĐA 2019 có 02 nội dung: Giải phong trào chạy tiếp sức 5.600m và chạy tiếp sức nam 7.200m. CĐ-TCT

tin nổi bật