Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

     Ngày 10 tháng 10 năm 2022 Bộ lao động- Thương binh và xã hội đã cấp mới Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 398/LĐTBXH-GP cho Tổng công ty LICOGI-CTCP.

     Vậy Tổng công ty LICOGI- CTCP xin thông báo để tất cả các Đơn vị, Đối tác và Người lao động được biết.

tin nổi bật