Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn 2022

 

 

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

 

Ngày 16/9/2022 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công đoàn Tổng công ty LICOGI tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 cho các cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Về dự chỉ đạo Hội nghị và báo cáo cho lớp tập huấn có Đ/C: Đặng Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đ/C: Bùi Xuân Chung, Chuyên viên chính Ban Tổ chức-Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đ/C Nguyễn Đình Khải, UVBCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI.

Hội nghị được nghe Đ/C: Đặng Ngọc Điệp, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam, truyền đạt các cách thức, tổ chức Đại hội; thời gian đại hội, nhân sự đại hội; các quy trình trước, trong và sau đại hội.

Thông qua Hội nghị tập huấn các đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc LICOGI đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và nắm bắt đầy đủ nội dung tập huấn để triển khai Kế hoạch đại hội tại đơn vị mình.

                                                                 

VPCĐ TCT Licogi

 

 

 

Một số hình ảnh Hội nghị Tập huấn

tin nổi bật