Lễ bàn giao - Từ doanh nghiệp sang công ty Cổ phần

         

         Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Ngày 27/12/2010 , Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 2363/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà, trong đó có Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp thành viên.

            Sau 5 năm thực hiện các bước của quy trình chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Tổng công ty LICOGI – CTCP đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 01/2016.

            Ngày 12/11/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1456/QĐ-BXD “Về giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng thành Tổng công ty LICOGI – CTCP.

            Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; hôm nay Tổng công ty LICOGI tổ chức lễ bàn giao vốn, tài sản, đất đai, lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty TNHH MTV sang Tổng công ty LICOGI – CTCP.

 

Đến tham dự lễ bàn giao của Tổng công ty LICOGI – CTCP.

 

           

           Tổng Công ty LICOGI đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dự thảo biên bản bàn giao và gửi tới lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các thành phần Bên giao và Bên nhận. Các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu thuộc thành phần bàn giao thực hiện ký kết biên bản bàn giao.

             

  • Bên giao:

            + Ông Vũ Tiến Giao  Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng.

            + Ông Hoàng Anh Tuấn  Nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng.

  • Bên nhận:

+ Ông Dương Xuân Quang  Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP.

+ Ông Phan Thanh Hải  Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      VP-TCT

tin nổi bật