Lễ công bố QĐ của kiểm toán nhà nước

 

Ngày 26/8/2019 tại trụ sở Tổng công ty Licogi – CTCP. Căn cứ quyết định số 1473/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước năm 2018 tại Tổng công ty Licogi – CTCP.

 

Về dự hội nghị triển khai quyết định kiểm toán tại Tổng công ty Licogi – CTCP hôm nay. Thay mặt ban tổ chức Đ/c: Nguyễn Trọng Thanh – TP. TCCB trân trọng giới thiệu các đại biểu tham dự như sau:

 

1. Về phía Kiểm toán nhà nước có:

          - Đ/c Lê Huy Trọng        Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 5;

          - Đ/c Đoàn Thị Thu Hà   Trưởng phòng KTNN chuyên ngành 5;

          - Các đồng chí kiểm toán viên Đoàn kiểm toán theo quyết định số 1473/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán Nhà nước.

2. Về phía Tổng công ty Licogi – CTCP.

          - Đ/c Đinh Việt Tùng       Chủ tịch HĐQT; Người đại diện phần vốn nhà nước tại Licogi;

          - Đ/c Phan Thanh Hải      Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Licogi;

          - Các đồng chí Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Tổng công ty Licogi.

3. Về phía các công ty con, công ty liên kết Licogi có;

          - Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Licogi 2, Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty Cp Cơ khí Đông Anh Licogi, Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Công ty CP Licogi 17, Công ty CP Licogi 14 và Công ty CP Thủy điện Bắc Hà.

 

 

Tiếp theo chương trình. Đ/c Lê Huy Trọng Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 5 giới thiệu thành phần Đoàn kiểm toán và thông qua chương trình triển khai kiểm toán tại Tổng công ty Licogi – CTCP.

 

 

Các Đ/c Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Licogi và đại diện phần vốn các công ty con và công ty liên kết lên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động.

 

 

Buổi lễ kết thúc trong không khí vui mừng của toàn thể đại biểu có mặt tại Lễ công bố Quyết định của kiểm toán Nhà nước.

VP-TCT

tin nổi bật