Tổng công ty công bố Quyết định bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc

Sáng ngày 13/2/2017, Tổng công ty LICOGI – CTCP đã tổ chức cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc:

  • Quyết định số 16/2017QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn (03 năm) ông Vũ Duy Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 19/07/2016.
  • Quyết định số 17/2017QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn (03 năm) ông Phan Đức Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 19/07/2016.
  • Quyết định số 18/2017QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn (03 năm) ông Lê Khắc Duy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 14/10/2016.
  • Quyết định số 19/2017QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn (03 năm) ông Nguyễn Danh Quân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 19/07/201.
  • Quyết định số 20/2017QĐ-HĐQT bà Phan Lan Anh tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty LICOGI – CTCP từ ngày 14/10/201 đến thời điểm HĐQT có quyết định mới.
  • Quyết định số 21/2017QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn ông  Hoàng Quốc Quân giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Thời điểm bổ nhiệm tính từ ngày 01/12/2016.

Một số hình ảnh buổi công bố Quyết định:

Chủ tịch HĐQT Vũ Tiến Giao phát biểu

Trưởng phòng TCCB Nguyễn Trọng Thanh đọc Quyết định bổ nhiệm

Ban Tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm với HĐQT

Tổng giám đốc Hoàng Quốc Quân thay mặt Ban TGĐ nhận nhiệm vụ

Tin và ảnh: Đăng Dũng

tin nổi bật