Tổng công ty LICOGI - CTCP công bố bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 19/06/2017 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI – CTCP đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng Phó Phòng Ban chức năng Tổng công ty và các Đơn vị phụ thuộc.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Trọng Thanh - Trưởng phòng TCCB đã công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty:

  • Nghị quyết số 144 của HĐQT: bầu ông Dương Xuân Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP, nhiệm kỳ (2015 – 2020).
  • Quyết định số 160 của HĐQT: tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phùng Quang Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP, nhiệm kỳ (2015 – 2020), kể từ ngày 19/06/2017.
  • Quyết định số 161 của HĐQT: tiếp nhận, bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Chung giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty LICOGI – CTCP, nhiệm kỳ (2015 – 2020), kể từ ngày 19/06/2017.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Ông Nguyễn Trọng Thanh - Trưởng phòng TCCB công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty

Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu

Tin và ảnh: Đăng Dũng

tin nổi bật