• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:           Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Tên dự án:         Khu đô thị mới Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP

                         Hà Nội

Quy mô dự án:   351.618 m2

Tổng mức đầu tư ban đầu:      1.794.286.168.219 VNĐ

Tổng mức đầu tư điều chỉnh:   4.017.044.877.523 VNĐ

Chủ đầu tư:        Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (nay

                         là Tổng công ty LICOGI - CTCP)