• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:          Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Tên dự án:        Dự án Nhà máy thủy điện Bắc Hà

Quy mô dự án:  Công suất lắp đặt 90 MW với 2 tổ máy, sản lượng 

                        lượng điện bình quân hàng năm 378 triệu kw/h. Hồ

                        chứa có dung tích 171,1 triệu m3. Tổng vốn đầu tư

                        hơn 2.000 tỷ đồng

Chủ đầu tư:      Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (nay

                       là Tổng công ty LICOGI - CTCP)