• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:         Xã ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Lai Châu

Tên dự án:       Dự án nhà máy thủy điện Sơn La

Quy mô dự án: Công suất lắp đặt 2.400 MW với 6 tổ máy, lượng

                       điện bình quân hàng năm trên 10 tỷ kw/h. tổng vốn

                       đầu tư 42.476,9 tỷ đồng.

Chủ đầu tư:     Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN

Gói thầu:         HĐ xây dựng dự án thủy điện Sơn La số 01/BĐH-

                      KTKH-HĐ-LICOGI

Giá trị hợp đồng: 1.800.752.000.000 VNĐ

Một số hình ảnh nhà thầu LICOGI trên công trường:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng CBCNV LICOGI

Toàn cảnh công trường vai phải LICOGI thi công

Nhà thầu LICOGI 18 triển khai thi công

Nhà thầu CKĐA tổ hợp giàn không gian mái nhà máy

Nhà thầu LICOGI 12 triển khai thi công

LICOGI chung niềm vui trong Lễ khánh thành nhà máy