A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Media.php

Line Number: 37

Backtrace:

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/application/controllers/Media.php
Line: 37
Function: _error_handler

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Media.php

Line Number: 62

Backtrace:

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/application/controllers/Media.php
Line: 62
Function: _error_handler

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Media.php

Line Number: 65

Backtrace:

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/application/controllers/Media.php
Line: 65
Function: _error_handler

File: /home/licog1119/domains/licogi.vn/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

TỔNG CÔNG TY LICOGI
# Tiêu đề Thời gian tạo
CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 09/08/2022
BCTC Cty mẹ Q2.2022 29/07/2022
BCTC hợp nhất Q2.2022 29/07/2022
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022 29/07/2022
CBTT danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 29/07/2022
CBTT Nghị quyết 18/07/2022
CBTT Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 01/07/2022
CBTT thành viên HĐQT, BKS… 01/07/2022
Du_thao_bien_ban_va_nghi_quyet_DHDCD_nam_2022 29/06/2022
Các Tờ trình 2022 24/06/2022
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022 21/06/2022
Báo cáo của Ban kiểm soát 09/06/2022
Báo cáo của HĐQT 2022 09/06/2022
Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT, BKS 09/06/2022
Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ 09/06/2022
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ 09/06/2022
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2022 09/06/2022
CBTT Phó Tổng giám đốc 11/05/2022
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/05/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/05/2022
BCTC hợp nhất Quý 1.2022 29/04/2022
BCTC Công ty mẹ Quý 1.2022 29/04/2022
Báo cáo giao dịch của CP liên quan 21/04/2022
Báo cáo thường niên 2021 20/04/2022
Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 08/04/2022
Báo cáo tài chính riêng 2021 đã kiểm toán 30/03/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán 30/03/2022
CBTT Quyet dinh cua HDQT 16/03/2022
CBTT 1403 15/03/2022
Báo cáo quản trị năm 2021 28/01/2022
BCTC hợp nhất Quý 4.2021 28/01/2022
BCTC Công ty mẹ Quý 4.2021 28/01/2022
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 27/01/2022
CBTT CP L14 24/01/2022
CBTT thoái một phần vốn tại L14 20/12/2021
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 668 ngày 15.12.2021 16/12/2021
HS yêu cầu DV tư vấn bán đấu giá 2021 16/12/2021
CBTT KQ GDCP 3 09/12/2021
CBTT KQ GDCP 2 09/12/2021
CBTT KQ GDCP 1 26/11/2021
CBTT KQ GDCP 26/11/2021
BC kết quả giao dịch CP của người nội bộ 22/11/2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ 17/11/2021
KT tes 12/11/2021
CBTT CP 12/11/2021
Thông báo giao dịch 11/11/2021
CBTT nội bộ 1 02/11/2021
CBTT NB 02/11/2021
CBTT nội bộ 12/11/2021
BCTC quý 3.2021 Công ty mẹ 29/10/2021
BCTC quý 3.2021 Hợp nhất 29/10/2021
Công bố thông tin bất thường 14/10/2021
Báo cáo tài chính riêng giua niên độ(đã soát xét) 27/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (đã soát xét)-đã nén 27/08/2021
Bao_cao_quan_tri_6_thang_dau_nam_2021 13/08/2021
Bao_cao_tai_chinh_Cong_ty_Me_quy_2.2021 13/08/2021
Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_2.2021 13/08/2021
Công bố thông tin 23/07/2021
CBTT 07/07/2021
Quy chế hoat động của HĐQT 12/07/2021
Quy chế hoat dong cua BKS 12/07/2021
Điêu le su đôi 24.06.2021 12/07/2021
Quy chế nội bộ về QT công ty 12/07/2021
CBTT_Chu_tich_Pho_Chu_tich_Truong_BKS_TGD 01/07/2021
CBTT_Bien_ban_NQ_DHDCD_nam_2021 01/07/2021
CBTT_Danh_sach_nguoi_noi_bo_va_nguoi_co_lien_quan_HDQTBKS 01/07/2021
Don_de_cu_(so_yeu_ly_lich) 01/07/2021
Don_de_cu_Licogi 01/07/2021
Du_thao_BB__va_NQ_DHDCD_2021 01/07/2021
Ban_cong_bo._Du_thao_Quy_che_Quan_tri_noi_bo__LICOGI_trinh_DHDCD 01/07/2021
Du_thao_Quy_che_hoat_dong_cua_BKS_LICOGI 01/07/2021
Du_thao_Quy_che_hoat_dong_HDQT_LICOGI_trinh_DHDCD 01/07/2021
Ban_cong_bo._Dieu_le_LICOGI_trinh_DHDCD 01/07/2021
Cac_To_trinh... 01/07/2021
Bao_cao_Ban_TGD 01/07/2021
Bao_cao_cua_BKS 01/07/2021
Bao_cao_hoat_dong_cua_HDQT 01/07/2021
Du_thao_Quy_che_Bau_thanh_vien_HDQT_BKS 01/07/2021
Du_thao_Quy_che_to_chuc_DHDCD 01/07/2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2021 27/05/2021
CBTT báo cáo thường niên 2020 29/04/2021
Báo cáo tài chính quý 1.2021 công ty Mẹ 29/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2021 29/04/2021
CBTT bất thường 27/04/2021
Báo cáo TC riêng đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021
Báo cáo TC hợp nhât đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất 12/04/2021
CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 12/04/2021
Báo cáo TC Công ty mẹ Quý 4.2020 29/01/2021
Báo cáo hợp nhất Q4.2020 29/01/2021
Danh sách CĐ lớn 29/01/2021
Báo cáo quản trị 29/01/2021
CBTT Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ 07/01/2021
BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2020 30/10/2020
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 30/10/2020
BCTC hợp nhất giữa niên độ 28/08/2020
BCTC riêng giữa niên độ 28/08/2020
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 20/08/2020
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2020 30/07/2020
CBTT Báo cáo Tài chính Cty mẹ quý II 2020 30/07/2020